+86-760-87808162sales@gatesea.com

ประเภท

หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา

การพัฒนากล้อง 4G

กล้อง 4 G, กล้องไร้สาย 4G, กล้อง 4G IP, กล้องเครือข่าย 4G, เป็นของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ภายใต้เงื่อนไขของการอัปโหลดเครือข่าย 4G ที่เพิ่มขึ้น ตลาดกล้อง IP 4G ได้รับการขยายออกไปอีก ประสิทธิภาพเรียลไทม์ของกล้องไร้สาย 4G เป็นสิ่งสำคัญมากในอุตสาหกรรมการขนส่ง กล้องเฝ้าระวังแบบเดิมไม่สามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง