+86-760-87808162sales@gatesea.com

ประเภท

หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา

Solar Bullet Camera ขนาด 4G สำหรับโครงการ Power Grid ในสหราชอาณาจักร

เลนส์: 4 มม

ประเภทกล้อง: Bullet Camera

แผงเซลล์แสงอาทิตย์: 60 วัตต์

จำนวน intalled: 8 ชุด

วันที่โครงการ: พฤษภาคม วันพุธที่ 201

บทนำโดยย่อ: นี่คือโครงการ Power Grid ของเกาะที่ครอบคลุมประกอบด้วยระบบกล้องเซลล์แสงอาทิตย์ 4G ไฟถนนสุริยะทั้งหมดสำหรับพื้นที่ที่สวยงามลูกค้ารู้สึกพอใจกับผลงานกล้องกลางแจ้งของ GateSea Tech และวางคำสั่งเพิ่มเติมหลังจากคำสั่งทดลองนี้

2(001).jpg

คู่ของ: Jiangmen City, Guangdong Province โครงการ Snapped Shot 2017

ถัดไป: ไม่ใช่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง