+86-760-87808162sales@gatesea.com

ประเภท

หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา

การใช้กล้อง 3G Wireless ใหม่ - การตรวจสอบที่บ้าน

การเฝ้าระวังวิดีโอ 3G ไร้สายเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นระบบการตรวจสอบแบบไร้สายที่สะดวกและเป็นประโยชน์


ขณะนี้กล้อง 3G กำลังให้ความสนใจกับข้อกำหนดด้านการออกแบบมากขึ้นเราให้ข้อดีเมื่อเราผลิตกล้องไร้สายขนาด 3 ก. เช่นการติดตั้งง่ายมีความยืดหยุ่นและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและข้อดีที่เป็นเอกลักษณ์ของค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ ,


กล้อง 3G มีฟังก์ชั่นการฟังและพูดในสถานที่ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการดูแลความปลอดภัยของครอบครัวของคุณ