+86-760-87808162sales@gatesea.com

ประเภท

หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา

วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำแข็ง

วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติของธารน้ำแข็ง


อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดการละลายของธารน้ำแข็ง แต่ธารน้ำแข็งก่อให้เกิดอันตรายที่สำคัญหลายประการต่อชีวิตมนุษย์และทรัพย์สิน ภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นเมื่อมีนํ้าแข็งขนาดใหญ่ที่ถูกปล่อยออกมาโดยฉับพลันเนื่องจากความล้มเหลวของเขื่อนน้ำแข็งหรือเขื่อน moraine หรือการหลอมอย่างรวดเร็วเนื่องจากการปะทุของภูเขาไฟ จำเป็นสำหรับการตรวจสอบธารน้ำแข็งแบบเรียลไทม์


การถ่ายภาพซ้ำเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการกำหนดความเร็วพื้นผิวของธารน้ำแข็ง ตำแหน่งของเป้าหมายตามธรรมชาติบนพื้นผิวของธารน้ำแข็งอาจขึ้นอยู่กับจุดสังเกตในภาพโดยประมาณและวางแผนไว้บนแผนที่ การเปลี่ยนแปลงระยะทางของตำแหน่งของเป้าหมายในคู่ภาพและระยะเวลาที่รู้จักกันระหว่างเวลาระหว่างภาพสามารถใช้ในการคำนวณความเร็วผิวของธารน้ำแข็งที่ตำแหน่งเป้าหมาย


320px-Mount_Everest_as_seen_from_Drukair2_PLW_edit


การตรวจสอบความเร็วของธารน้ำแข็งด้วยการถ่ายภาพซ้ำเป็นเทคนิคที่ประหยัดซึ่งต้องใช้การฝึกอบรมและอุปกรณ์เพียงเล็กน้อย ระบบกล้องแสงอาทิตย์ของ Gatesea สามารถช่วยลดต้นทุนและทรัพยากรบุคคลได้มากขึ้น ระบบ GIS และระบบกล้องแสงอาทิตย์จะช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับธารน้ำแข็งและการเก็บภาพ 100% และบริการคลาวด์ถือเป็นโซลูชันที่สำคัญสำหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อมและนักวิทยาศาสตร์ในการให้ความสำคัญกับข้อมูล การวัดที่แม่นยำถูกใช้โดยนักวิทยาศาสตร์เพื่อวางแผนกลยุทธ์