+86-760-87808162sales@gatesea.com

ประเภท

ไฟฟ้ารักษาความปลอดภัย GRID POWER

การตรวจสอบและการรักษาความปลอดภัยของกริดไฟฟ้ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ไม่ว่าคุณจะต้องตรวจสอบอุปกรณ์หรือป้องกันการโจรกรรมและการปลอมแปลงข้อมูลการตรวจสอบการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินการของคุณ

图片21.jpg

SunWebcam และ Cloud Service เป็นโซลูชันแบบ end-to-end สำหรับการตรวจสอบสถานีไฟฟ้าย่อยและพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญอื่น ๆ ชุดคุณลักษณะที่หลากหลายให้ข้อมูลการบันทึกการแจ้งเตือนและการเตือนภัยและการจัดเก็บภาพ

图片22.jpg